คำขวัญ-ตราสัญลักษณ์-ธงอาเซียน

 

คำขวัญของอาเซี่ยน

“One Vision, One Identity, One Community”

“ หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม ”

 

ธงอาเซียน

 ตราสัญลักษณ์อาเซีย คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำเงิน

 

รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ

สีเหลือง   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีแดง      หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
สีขาว      หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีน้ำเงิน   หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

 

 

(ที่มา: http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

 

ไม่ให้แสดงความคิดเห็น
plugin by DynamicWP
#