ประเทศสมาชิกอาเซียน 

        เรามาทำความรู้จัก อาเซียน 10 ประเทศ กันหน่อย  ซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับกับการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ในปี 2558 หรือ 2015 นี้แล้ว 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่


บรูไน

เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam

 

 

การปกครอง      : สมบูรณาญาสิทธิราชย์
ประมุข               : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์
เมืองหลวง         : บันดาร์เสรีเบกาวัน
ภาษาราชการ     : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ
หน่วยเงินตรา    : บรูไนดอลลาร์

 

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)

กัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia

 

การปกครอง   : ระบอบประชาธิปไตย
ประมุข            : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
เมืองหลวง      : กรุงพนมเปญ
ภาษาราชการ  : ภาษาเขมร
หน่วยเงินตรา  : เรียล

       

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)

อินโดนีเซีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia

 

การปกครอง   : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
ประมุข            : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
เมืองหลวง      : กรุงจาการ์ตา
ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย
หน่วยเงินตรา : รูเปียห์

 

 

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)

ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People’s Democratic Republic

 

การปกครอง   : ระบอบสังคมนิยม
ประมุข
           : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน
เมืองหลวง     : นครหลวงเวียงจันทน์
ภาษาราชการ : ภาษาลาว
หน่วยเงินตรา : กีบ

 

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)

มาเลเซีย

มาเลเซีย : Malaysia

 

การปกครอง   : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข
ประมุข            : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์
เมืองหลวง      : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์
หน่วยเงินตรา : ริงกิต

 

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)

พม่า

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanmar

 

การปกครอง   : ระบบประธานาธิบดี
ประมุข            : พลเอกเต็ง เส่ง
เมืองหลวง      : นครเนปิดอร์
ภาษาราชการ : ภาษาพม่า
หน่วยเงินตรา : จั๊ต

 

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)

 

ฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine

 

การปกครอง   : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี
ประมุข            : เบนิกโน อากีโน ที่ 3
เมืองหลวง      : กรุงมะลิลา
ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ
หน่วยเงินตรา : เปโซ

 

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)

สิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore

 

การปกครอง   : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ประมุข            : โทนี ตัน เค็ง ยัม
เมืองหลวง      : สิงคโปร์
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ
หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์

 

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)

ไทย

ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand

 

การปกครอง   : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประมุข            : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมืองหลวง      : กรุงเทพมหานคร
ภาษาราชการ : ภาษาไทย
หน่วยเงินตรา : บาท

 

 

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)

เวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam

 


การปกครอง   : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม
ประมุข            : เจือง เติ๋น ซาง
เมืองหลวง      : กรุงฮานอย
ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม
หน่วยเงินตรา : ด่อง

 

(ที่มา : http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21)

(ที่มาภาพ: http://pangsida.sakaeo.buu.ac.th/~52410286/asean/?page_id=107)