ชื่อขนาดจำนวนครั้ง
1 ข้อสอบ กอท ป.6 For Test77.3 KiB
1 ข้อสอบสุขศึกษา ป.6 For Test58.3 KiB
6 เครื่องมือวัด กอท ม.3 ชุด 1-4 New913.2 KiB
6 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 ชุดที่ 148.9 KiB
6 ข้อสอบ ศิลปะ ม.3 ชุดที่ 247.7 KiB
6 ข้อสอบคณิตวินิจฉัย ชุดที่ 1-41.1 MiB
6 ข้อสอบคณิืต ม.3 ชุดที่ 1152.3 KiB
6 ข้อสอบภาษาไทย ม.3 ชุดที่ ๑52.5 KiB
6 ข้อสอบศิลปะ ป.6 ชุดที่ 1-498.0 KiB
6 ข้อสอบสังคม ป.6 ชุดที่ 141.7 KiB
6 ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3 ชุดที่่ 1283.5 KiB
6 ข้อสอบสุขศึกษา ม.3 ชุดที่ 1-4118.9 KiB
6 เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์อังกฤษ ม.3 ชุดที่ 1 - 4296.3 KiB
7 ข้อสอบคณิต ป 6 ชุดที่ 1438.1 KiB
7 ข้อสอบคณิต ม.3 ชุดที่ 2124.0 KiB
7 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่ 1-4339.2 KiB
7 ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1-4125.0 KiB
7 ข้อสอบภาษาไทย ม.3 ชุดที่ ๒68.8 KiB
7 ข้อสอบวิทย์ ม.3 ชุดที่ 14.5 MiB
7 ข้อสอบวิทย์ ม.3 ชุดที่ 21.8 MiB
7 ข้อสอบสังคม ป.6 ชุดที่ 241.2 KiB
7 ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3 ชุดที่่ 2293.2 KiB
8 ข้อสอบคณิต ป.6 ชุดที่ 2120.0 KiB
8 ข้อสอบคณิต ม.3 ชุดที่ 3140.3 KiB
8 ข้อสอบภาษาไทย ม.3 ชุดที่ ๓47.5 KiB
8 ข้อสอบวิทย์ ม.3 ชุดที่31.2 MiB
8 ข้อสอบสังคม ป.6 ชุดที่ 351.8 KiB
8 ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3 ชุดที่ 3286.8 KiB
9 ข้อสอบคณิต ป.6 ชุดที่ 3126.0 KiB
9 ข้อสอบคณิต ม.3 ชุดที่ 4153.6 KiB
9 ข้อสอบภาษาไทย ม.3 ชุดที่ ๔66.2 KiB
9 ข้อสอบสังคม ป.6 ชุดที่ 457.0 KiB
9 ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3 ชุดที่ 4289.0 KiB
o net ปีการศึกษา25524.6 MiB
ข้อสอบการงานอาชีพ ป.6 ฉบับที่ 193.0 KiB
ข้อสอบการงานอาชีพ ป.6 ฉบับที่ 21.8 MiB
ข้อสอบการงานอาชีพ ป.6 ฉบับที่ 381.5 KiB
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ฉบับที่ 160.5 KiB
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ฉบับที่ 23.7 MiB
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ป.6719.5 KiB
บทสรุป คอป.3.6 MiB
ผล o net 25544.0 MiB
ผล O-NET 2555 ทศพัฒน์2.5 MiB
มาตรการยกระดับผลการทดสอบ O NET บัวปุ่น 255526.2 KiB
รวมข้อสอบวิทย์ ป.6 For Test298.6 KiB
รวมเฉลยข้อสอบ O-net 54 ป.6 รหัสวิชา 61A 282.1 KiB
รวมเฉลยข้อสอบ O-net 54 ป.6 รหัสวิชา 62A 234.7 KiB
รายชื่อครูภาษาอังกฤษ ศูนย์ทศพัฒน์ 17.0 KiB
วิเคราะห์ Pre O Net รายโรงเรียน633.2 KiB
เป้าหมายโรงเรียนบัวปุ่น 256112.4 KiB
เอกสารส่งให้แก้วทำข้อมูล52.4 KiB
แบบประเมินมาตรฐาน บัวปุ่น2555215.6 KiB
แบบฟอร์ม SAR ร ร สพป นม.5284.6 KiB
แผ่นพับแนะนำตัวนายปรีชา เพียรกลาง634.8 KiB
ข้อสอบคิดคล่องสมองไวปีการศึกษา2554746.3 KiB
โปรแกรมเสริมให้ IE แสดงสมการทางคณิตศาสตร์1.6 MiB